Dendrobium rừng Việt Nam

 Đây là những giống Dendrobium rừng Việt Nam do anh Thuận chi sẻ cùng bạn đọc

Bạch hoả hoàng  ———————– Dendrobium bellatulum
Bạch câu鴿石斛 —————— Dendrobium crumenatum
Ti ểu bạch hạc ———————- Dendrobium christyanum
Tiểu bạch hạc ———————- Dendrobium margaritaceum
Báo hỷ ———————- Dendrobium secundum
Chuỗi ngọc Điện Biên, HT thân đốt蜂腰石斛——Dendrobium findlayanum
Một họ đùi gà dẹt櫻石斛 ———————– Dendrobium linawianum
Hoàng thảo kèn —————————– Dendrobium lituiflorum
Đùi gà原種春石斛 ———————– Dendrobium nobile
Đơn cam獨角石斛 ———————– Dendrobium unicum
Giả hạc tím卓花石斛 ———————– Dendrobium anosmum
Giả hạc trắng —————————– Dendrobium anosmum var. alba卓花石斛白變種
Giả hạc thân ngắn —————————– Dendrobium parishii
Dendrobium parishii var. alba ——————
giả hạc —————————- Den. anosmum
Giả hạc ———————– Dendrobium superbum
Ý ngọc  —————————- Dendrobium transparens
Hạc vỹ —————————- Dendrobium aphyllum
Hoàng lạp —————————- Dendrobium chrysotoxum
Dendrobium chrysotoxum var. suavissimum
Hương duyên —————————– Dendrobium ellipsophyllum
Dendrobium henryi疏花石斛
Hạc vỹ hồng, phi điệp hồng  ———————- Dendrobium pierardii
Hoàng phi hạc黃喉石斛 ———————- Dendrobium signatum
Hương duyên vàng ————————– Dendrobium uniflorum
Hắc mao ————————— Dendrobium williamsonii
Kim thoa??? ————————— Dendrobium aurantiacum
Kim điệp ————————– Dendrobium capilipes var. elegance
Kim thoa??? ————————– Dendrobium clavatum
Den kontumense ???黑毛石斛
Kim điệp thơm翅梗石斛 ——————– Dendrobium trigonopus
Long tu đá玫瑰石斛 ——————— Dendrobium crepidatum
Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛——— Dendrobium cretaceum
Long nhãn流蘇石斛 ——————- Dendrobium fimbriatum
Giống hoàng thảo vôi ————————– Dendrobium polyanthum
Long tu Lào, vôi cánh tím ————————- Dendrobium primulinum
Den primulinum – long tu????越南貝殼石斛 —- Dendrobium sp.
Móng rùa ———————— Dendrobium keithii
Móng rùa ————————- Dendrobium leonis
Nhất điểm hoàng翅萼石斛 ——————– Dendrobium cariniferum
Ngọc thạch晶帽石斛 ——————– Dendrobium crystallinum
Nhất điểm hồng龍石斛 ——————– Dendrobium draconis
Nghệ tâm hoa tím  ————————- Dendrobium loddigesii
nghệ tâm hoa trắng lưỡi vàng  —————- Dendrobium loddigesii var. albescens
Phi điệp vàng束花石斛 ——————– Dendrobium chrysanthum
Râu môi長蘇石斛 ——————– Dendrobium brymerianum
Thuỷ tiên: cánh trắng cuống tím, thân tròn Dendrobium amabile
HT tơ mành ————————- Dendrobium blumei
HT tơ mành ——————- Dendrobium boothii
Họ thanh hạc ———————— Dendrobium cruentum
Tích tụ ———————— Dendrobium cumulatum
HT Trường Sơn-thân dài豆苗石斛 ————- Dendrobium delacourii
Thuỷ tiên mỡ gà ———————— Dendrobium densiflorum
Giống tích tụ, hoa trắng ngà —————— Dendrobium derryi
Tam bảo sắc齒瓣石斛 ——————- Dendrobium devonianum
Thu ý thảo ? ————————– Dendrobium erosum
Trúc mành紅鸝石斛 ——————– Dendrobium falconeri
Thuỷ tiên trắng四角石斛 —————— Dendrobium farmeri

giống Den hancockii – HT trúc —————– Dendrobium hainanense
HT trúc vàng細葉石斛 —————— Dendrobium hancockii
Tuỷ tiên râu cánh, thuỷ tiên tua蘇瓣石斛 Dendrobium harveyanum
Thập hoa重唇石斛 —————— Dendrobium hercoglossum
Thu ý thảo??? ———————– Dendrobium lawesii
Tím huế 尖唇石斛 ——————— Dendrobium linguella
Thái bình môi hài杓唇石斛 —————– Dendrobium moschatum
Trúc phật bà 腫節石斛 —————— Dendrobium pendulum
Thái bình, ————————- Dendrobium pulchellum
Thuỷ tiên dẹt黃球石斛 ——————– Dendrobium sulcatum
Thanh hạc鈴木石斛 ——————- Dendrobium suzukii
Thuỷ tiên vàng 燈籠石斛 ——————- Dendrobium thyrsiflorum

Dendrobium trantuanii
Trường Sơn 大豆苗石斛 ——————- Dendrobium venustum
Trinh bạch 維珍石斛 ——————- Dendrobium virgineum
U lồi, tứ bảo sắc 大苞鞘石斛 —————- Dendrobium wardianum
Vảy rồng ———————– Dendrobium aggregatum
hoàng thảo vuông ———————— Dendrobium hymenanthum
Vảy rồng, vảy cá 迷你聚石斛 —————- Dendrobium jenkinsii
Vảy rồng 聚石斛 ——————- Dendrobium lindleyi
Hoàng thảo xoắn, tử phi hạc  ———— Dendrobium tortile
Ý thảo 3 màu美極石斛 ——————— Dendrobium gratiosissimum

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây

Tin Liên Quan