Phong cách căn bản

Tại sao một cây đa thành một cánh rừng

By : 1987 Views28/04/2020
Tại sao một cây đa thành một cánh rừng

Tại sao một cây đa thành một cánh rừng

Những cây đa nhỏ được sinh trưởng trên cây lớn của vùng nhiệt đới cũng đa số là do chim … Đọc thêm » “Tại sao một cây đa thành một cánh rừng”

Xem thêm

Những cây đa nhỏ được sinh trưởng trên cây lớn của vùng nhiệt đới cũng đa số là do chim gieo hạt. Hiện tượng kỳ lạ cây mọc trên cây đã trở thành một cảnh quan lớn của các khu rừng nhiệt đới… Cây đa là một loại cây cao to lá xanh quanh năm, to rộng, thích những vùng nhiệt độ cao mưa nhiều, không khí...
Đọc Thêm

Kỹ thuật “Đảo cành lấy chi”:

By : 1988 Views22/04/2020
Kỹ thuật “Đảo cành lấy chi”:

Kỹ thuật “Đảo cành lấy chi”:

Trong quá trình nuôi xương chi cho Bonsai không phải ai cũng có may mắn là nuôi được tay chi … Đọc thêm » “Kỹ thuật “Đảo cành lấy chi”:”

Xem thêm

Trong quá trình nuôi xương chi cho Bonsai không phải ai cũng có may mắn là nuôi được tay chi cho mọc đúng vị trí cần. Nhất là trường hợp cành rơi là hay bị tình trạng thiếu xương để làm đủ tàn. Nhiều khi nuôi được 1 cành rơi rất dài nhưng chi để tạo xương chi cho dày tàn thì lại thiếu: hoặc là không có, hoặc chỉ...
Đọc Thêm