Kinh Nghiệm Nghệ nhân

Những kiến thức về bonsai phong cách tự nhiên

By : 154 Views06/06/2023
Những kiến thức về bonsai phong cách tự nhiên

Những kiến thức về bonsai phong cách tự nhiên

Hôm nay thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2013, mình mở chuyên đề này nhằm cùng với anh em … Đọc thêm » “Những kiến thức về bonsai phong cách tự nhiên”

Xem thêm

Hôm nay thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2013, mình mở chuyên đề này nhằm cùng với anh em và mọi người yêu thích phong cách bonsai thiên nhiên cùng nhau thảo luận và chia sẻ những hiểu biết phong cách tự nhiên để góp phần làm cho kiểu hình của tác phẩm bonsai thêm phong phú, đa dạng , đặc biệt là tác phẩm phải tạo cho người...
Đọc Thêm