Những kiến thức về bonsai phong cách tự nhiên

Hôm nay thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2013, mình mở chuyên đề này nhằm cùng với anh em và mọi người yêu thích phong cách bonsai thiên nhiên cùng nhau thảo luận và chia sẻ những hiểu biết phong cách tự nhiên để góp phần làm cho kiểu hình của tác phẩm bonsai thêm phong phú, đa dạng , đặc biệt là tác phẩm phải tạo cho người xem sự dễ chịu và gần gũi, tốt hơn nữa là làm cho người xem phải ngỡ ngàng

quá trình trao đổi và thảo luận sẽ được anh em đưa ra ngay tại chuyên mục này, hy vọng là qua những lần trao đổi,anh em sẽ tìm ra cho mình hướng đi phù hợp để cho tác phẩm bonsai mình làm ra có giá trị nghệ thuật cao
tin vui là cây sam hương đã ra mầm rất nhiều

https://forum.caycanhvietnam.com/index.php?threads/nh%E1%BB%AFng-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-bonsai-phong-c%C3%A1ch-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn.85314/

Tin Liên Quan