Khoa học và Kỹ thuật

Một số yêu cầu cơ bản để điều tra thu thập quỹ gen cây trồng

By : 361 Views09/05/2020
Một số yêu cầu cơ bản để điều tra thu thập quỹ gen cây trồng

Tài nguyên di truyền cây trồng là di sản ngàn đời của nhân loại và nằm trong những tài nguyên quý giá nhất hiện nay. Vài chục năm trở lại đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sự đa dạng di truyền cây trồng đã và đang đứng trước mối đe doạ bị thu hẹp và bị mất đi Bảo tồn và sử dụng có hiệu quả nguồn tài...
Đọc Thêm

Phương pháp bảo tồn Ex-situ Ngân hàng gen hạt

By : 353 Views09/05/2020
Phương pháp bảo tồn Ex-situ Ngân hàng gen hạt

Phương pháp bảo tồn Ex-situ Ngân hàng gen hạt

Khi Ngân hàng gen hạt nhận được mẫu hạt giống, một loạt các thủ tục xử lý mẫu đưa vào … Đọc thêm » “Phương pháp bảo tồn Ex-situ Ngân hàng gen hạt”

Xem thêm

Khi Ngân hàng gen hạt nhận được mẫu hạt giống, một loạt các thủ tục xử lý mẫu đưa vào bảo quản được tiến hành. Qui trình xử lý mẫu tuân thủ theo 10 bước cơ bản bao gồm đăng ký, làm sạch hạt, xác định độ ẩm hạt, làm khô, kiểm tra sức nảy mầm, đóng gói, đưa hạt vào bảo quản, giám sát sức sống...
Đọc Thêm

Ứng dụng thành công vật liệu Polyme phân hủy sinh học

By : 348 Views09/05/2020
Ứng dụng thành công vật liệu Polyme phân hủy sinh học

Ứng dụng thành công vật liệu Polyme phân hủy sinh học

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã … Đọc thêm » “Ứng dụng thành công vật liệu Polyme phân hủy sinh học”

Xem thêm

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thành công vật liệu Polyme phân hủy sinh học không gây ô nhiễm môi trường. Công trình đã được đăng ký cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và được Bộ Công nghiệp tặng Bằng khen. Sản...
Đọc Thêm