Cây dẻ gai (Sồi) Châu Âu

Có tên khoa học: Fagus Sylvatica Cây dẻ gai Châu Âu là loại cây có kích cỡ trung bình phần lớn phát triển trưởng thành ở các vùng núi từ Châu Âu cho đến vùng núi Caucasus. Nó có vỏ cây trơn nhẵn màu xám và lá có kinh noãn đến thuẫn, dạng rụng thay lá với mép gợn sóng, cuống ngắn và ngắn nhọn ở đầu chót. Thay chậu: Vào mùa thu hay mùa xuân cách 2 – 3 năm đối với loại cây còn non, cách 3 – 4 năm đối với loại cây lâu năm hơn với 70% đất, 10% than bùn, và 20% cát to hay vật liệu tương đương. Xén tỉa và g ăpg dây: Thực hiện công việc xén tỉa lần đầu dể xác định vị trí rễ cây cùng lúc với việc thay chậu và cắt giảm phần trên của cây tột nhân là vào mùa thu Nếu như những thao tác này được làm vào mùa xuân thì nên hạn chế chúng đôi với việc tỉa ngắn những rễ to hơn. Tạo hình dáng vòm cây bằng cách tỉa xén những chồi non vẫn còn mềm yếu khi mới bắt đầu phát triển hoặc bằng cách tỉa bớt chỉ còn lại 2 – 3 lá vào cuối mùa xuân. Giằng dây từ mùa xuân cho đến cuối mùa hè, nhớ cẩn thận bảo quan phần vỏ cây. Bón phân: Cách 25 – 30 ngày từ đầu mùa xuân cho đến mùa thu, tạm ngưng thao tác này vào giữa mùa hè. Lưu ý : Đặt cây ở một vị trí sáng sủa, song tránh ánh sáng mặt trời chiếu thẳng từ cuối mùa xuân cho đến cuối mùa hè. Không được để cho đất bị khô ráo hẳn. Khi xén tỉa vòm cây thì nên nhớ rằng phần chóp’chiếm ưu tiên hơn.Có tên khoa học: Fagus Sylvatica Cây dẻ gai Châu Âu là loại cây có kích cỡ trung bình phần lớn phát triển trưởng thành ở các vùng núi từ Châu Âu cho đến vùng núi Caucasus. Nó có vỏ cây trơn nhẵn màu xám và lá có kinh noãn đến thuẫn, dạng rụng thay lá với mép gợn sóng, cuống ngắn và ngắn nhọn ở đầu chót. Thay chậu: Vào mùa thu hay mùa xuân cách 2 – 3 năm đối với loại cây còn non, cách 3 – 4 năm đối với loại cây lâu năm hơn với 70% đất, 10% than bùn, và 20% cát to hay vật liệu tương đương. Xén tỉa và g ăpg dây: Thực hiện công việc xén tỉa lần đầu dể xác định vị trí rễ cây cùng lúc với việc thay chậu và cắt giảm phần trên của cây tột nhân là vào mùa thu Nếu như những thao tác này được làm vào mùa xuân thì nên hạn chế chúng đôi với việc tỉa ngắn những rễ to hơn. Tạo hình dáng vòm cây bằng cách tỉa xén những chồi non vẫn còn mềm yếu khi mới bắt đầu phát triển hoặc bằng cách tỉa bớt chỉ còn lại 2 – 3 lá vào cuối mùa xuân. Giằng dây từ mùa xuân cho đến cuối mùa hè, nhớ cẩn thận bảo quan phần vỏ cây. Bón phân: Cách 25 – 30 ngày từ đầu mùa xuân cho đến mùa thu, tạm ngưng thao tác này vào giữa mùa hè. Lưu ý : Đặt cây ở một vị trí sáng sủa, song tránh ánh sáng mặt trời chiếu thẳng từ cuối mùa xuân cho đến cuối mùa hè. Không được để cho đất bị khô ráo hẳn. Khi xén tỉa vòm cây thì nên nhớ rằng phần chóp’chiếm ưu tiên hơn.

Tin Liên Quan